Tivat                             

8 KM         10 min


Podgorica

86 KM       1h 35 min


Dubrovnik

70 KM       1h 25 min

Risan je najstariji grad Bokokotorskog zaliva, naseljen negde u 3 veku pre Hrista. Nekada je bio centar za zanatlije, pomorace i trgovace u staroj Ilirskoj državi. Sa dolaskom Rimljana u područje, izgrađene su palate sa prekrasnim detaljima i skulpturama od mermera, kao i poznati mozaici u Risnu, najviše očuvanih do danas, predstavljaju ogromno kulturno bogatstvo. Među mozaicima, jedan posvećen rimskom bogu Hipnos izdvaja se kao jedini mozaik Rimskom Bogu sna u svetu

KAMENA APARTMENTS Dobrota 82 Kotor Montenegro

phone: +382 69 883 719

Gospa od Škrpjela je veštačko ostrvo u skladu sa lokalnim folklorom nastalo na mestu gde lokalni ribar pronašao ikonu Svete Bogorodice kako drži bebu Isusa. Priča kaže da su dva brata iz Perasta našli ikonu na steni posle brodoloma, i obećao da će izgraditi crkvu posvećenu tom događaju. Mnogo stena je donešeno i bačeno na ovoj lokaciji, a mala crkva je sagrađena na veštačkom ostrvu u 1630. Iako je zavet ispunili, lokalni ribari nikada nisu prestali da donose kamenje i bacaju oko ostrva, njegovali tradiciju koja je preživela do danas.

Kotor, grad trgovaca i cuvenih moreplovaca. Stari grad Kotor predstavlja jednu od najbolje očuvanih sredjnovekovnih  gradskih naselja buid između 12. i 14. veka. Njegova srednjevekovna arhitektura i brojni spomenici osigurali su mu mesto u UNESKO svetske prirodne i kulturne baštine. Među brojnim uskim ulicama i gradskim trgovima, Kotor je dom srednjovekovnih palata, crkve i katedrale Svetog Tripuna spomenik rimske kulture i jedan od najistaknutijih simbola grada.